07:28
15:22

Gospodarka w kole

Autor: administrator

Poniżej publikujemy dane dotyczące gospodarki łowieckiej koła ujęte w Rocznych Sprawozdaniach ŁOW – 1  za poszczególne lata :

Rok gospodarczy 2010/2011 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2011_wersja-elektroniczna-1.pdf

Rok gospodarczy 2011/2012 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2012_wersja-elektroniczna.pd

Rok gospodarczy 2012/2013 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2013_wersja-elektroniczna.pdf

Rok gospodarczy 2013/2014 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2014_wersja-elektroniczna.pdf

Rok gospodarczy 2014/2015 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2015_wersja-elektroniczna.pdf

oraz Informacje Zarządu Koła w sprawie powołania Gospodarzy i Strażników w poszczególnych obwodach Koła : 

Na podstawie podjętych Uchwał Zarządu Koła – w niżej wymienionych obwodach na Gospodarzy i Strażników powołani zostali :

  1. Obwód Nr 46   – Strażnik kol. Krzysztof M.i Radosław B.
  2.                               – Gospodarz kol. Radosław B.,
  3. Obwód Nr 73   – Strażnik kol. Sławomir K.,
  4.                                – Gospodarz kol. Janusz W. ,
  5. Obwód Nr 475   – Strażnik kol. Andrzej W.,
  6.                                 – Gospodarz kol. Andrzej R.,
  7. Obwód Nr 494   – Strażnik kol. Ryszard K.,
  8.                                 – Gospodarz kol. Grzegorz M.,

wykonanie: MM