04:44
18:27

KOREKTA ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO DLA OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 73

Autor: Jacek Kurowski

Zarząd Koła Łowieckiego nr.53 „BURZANY” w osobie Łowczego Jacka Kurowskiego na podstawie postanowień paragraf 5a ust.1  pkt.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.01.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U.z 2013r.] zawnioskował o dokonanie korekty w rozdziale IV rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018 oraz sprawozdania z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018 w Obwodzie nr.73

Wniosek o dokonanie korekty rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego nr 73 /zwiększenie odstrzału lisa/po uzyskaniu pozytywnej opinii Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach mgr. Adama Wróblewskiego oraz Wójta Gminy Krzywda mgr.inż. Jerzego Kędra złożono do Pana GRZEGORZA USSA Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków uzasadniając nadmiernym zwiększeniem się populacji lisa oraz odbudową populacji zwierzyny „drobnej” takiej jak bażant i kuropatwa .

Nadleśnictwo pozytywnie ustosunkowało się do Naszego wniosku . Zgodę na zwiększenie odstrzału lisa podpisał w zastępstwie Z-CA Nadleśniczego mgr.inż. Kazimierz Żmuda .

Reasumując : pozyskanie Lisa w Obwodzie Łowieckim nr 73 zwiększono do 60 szt. w roku gospodarczym 2017/2018.

Życzę wszystkim kol.Myśliwym niezapomnianych wrażeń podczas polowań na lisy .

DARZ BÓR

ŁOWCZY KOŁA

JACEK KUROWSKI

 

 

 

 


wykonanie: MM