04:44
18:27

ASF w Naszych obwodach

Autor: w.seruga

W załączeniu podajemy link do aktualnej Mapy obrazującej rozprzestrzenianie się Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF)

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

do wiadomości wszystkich członków Koła, stażystów i kandydatów oraz przestrzegania obowiązujących procedur w tym zakresie.

Należy mieć wiedzę, że na dzień dzisiejszy tj. 23.02.2018 r. mamy już w obwodach zarówno  strefę CZERWONĄ oraz strefę ŻÓŁTĄ !!!!

Zarząd Koła apeluje o bieżące śledzenie Mapy.

Darz Bór

 


wykonanie: MM