04:44
18:27

ZAKOŃCZONY ROK GOSPODARCZY

Autor: Jacek Kurowski

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM SIĘ ROKU GOSPODARCZEGO 2017/2018 PROSZĘ KOL.MYŚLIWYCH O ROZLICZENIE SIĘ Z WYKONANIA CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH LUB WPŁACENIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO NA ODPOWIEDNIE KONTO /Z DOPISKIEM DNIÓWKI NA ZAGOSPODAROWANIE   ŁOWISKA / W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 14 DNIOWYM.

JACEK KUROWSKI

ŁOWCZY KOŁA


wykonanie: MM