05:22
17:59

Reaktywacja Naszej Strony Internetowej

Autor: w.seruga

Szanowni Koledzy Członkowie Koła

Niniejszym pragnę poinformować, że Zarząd koła na posiedzeniu w dniu 08 września 2018 r. podjął decyzje o reaktywacji Naszej Strony Internetowej.
Na tę decyzję miało wpływ wiele czynników, a najważniejsze z nich to przede wszystkim konieczność stworzenia dobrego kanału komunikacyjnego w kole. W roku ubiegłym PZŁ deklarował możliwość założenia kont wszystkim kołom łowieckim na jednym wspólnym serwerze – jednakże w lipcu br. poinformował koła o braku takiej możliwości w chwili obecnej.

W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o reaktywacji Naszej dotychczasowej strony Internetowej.

W tym miejscu składam podziękowanie kol. Ł. Kałuskiemu za dotychczasowy wkład pracy w to przedsięwzięcie, oraz ( nie ukrywam), ze liczymy na dalszą pomoc w przyszłości.

Strona – podobnie jak poprzednio – składa się z dwóch części :
1/ ogólnodostępna – publiczna,
2/ tylko dla zalogowanych – zarówno artykuły, galerie jak i Forum.

Jednocześnie, w części dla zalogowanych publikować będziemy ( podobnie jak poprzednio ) najistotniejsze relacje z życia koła oraz uchwały Zrzeszenia oraz organów koła, o których mowa w art. 67 Statutu PZŁ.

Zapraszam Kolegów do współtworzenia wpisów, artykułów, galerii zdjęć i wymiany doświadczeń, poglądów i opinii.

Poniżej podaję dane Strony :

1/ Adres Strony : www.wklburzany.com
2/ Adres Forum :  www.wklburzany.com/forum
3/ Dotychczasowe Loginy i Hasła ( zdaniem Administratora) – pozostają bez zmian,
4/ Loginy i hasła nadaje kol. Łukasz Kałuski : <kaluski@wklburzany.com>

—————————
Darz Bór!
Wiesław Seruga
Prezes Zarządu


wykonanie: MM