07:26
16:11

Wysokość składki PZŁ na 2022 r.

Autor: w.seruga

Wysokość składki na 2022 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa 175 plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.

 Czyli inaczej mówiąc, można wpłacać w sposób następujący:

a) normalna – 350 zł, plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 393 zł;

b) ulgowa 50% (dla młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz dla osób powyżej 70. roku życia) – 175 zł, plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 218 zł;

c) ulgowa 25% (dla osób powyżej 80. roku życia) – 87,50 zł, plus ubezpieczenie – 43 zł, razem 130,50 zł.


wykonanie: MM