07:26
16:11

Odstrzały sanitarne w obwodzie nr 46 i 72

Autor: w.seruga

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2022 r.

W załączeniu skan Rozporządzenia nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie z dn. 04.04.2022 w sprawie odstrzału sanitarnego w obwodzie nr 46 i 72.
Odstrzały te wprowadzone są już do systemu EPI24 – zatem proszę zgłaszać się do Łowczego Kol. Sławka KORCZAKA po „odstrzały
i zapraszam do łowisk.

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2022/04/2.-Rozp.-PIW-Lukow-z-04-kwietnia-22-w-spr.-odstrzalu-sanitarn.-2022_04_25_15_10_35_018.pdf

Darz Bór


wykonanie: MM