07:08
15:34

HUBERTUS 2018 w Kole

Autor: w.seruga

 

Zarząd Koła serdecznie zaprasza na polowanie hubertowskie oraz spotkanie na terenie kwatery w Guzówce.

Zbiórka w niedzielę o 08,00 koło Gajówki – a po polowaniu spotkanie w kwaterze .

Darz Bór

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Autor: Jacek Kurowski

W związku z przesłanymi kolegom drogą elektroniczną wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącymi postępowania w sprawie znakowania tusz dzików informuje iż na terenie Powiatu Garwolińskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii rozdysponował znaczniki chłodniom w których przechowywane są dziki do czasu otrzymania wyników badań na ASF .

Natomiast w Powiecie Łukowski znaczniki przekazane zostały Kołom Łowieckim . W Naszym Kole znajdują się

na terenie obwodu nr 46 u Strażnika Łowieckiego kol.Krzysztofa Mielcarza

na terenie obwodu nr 74 u  Gospodarza Obwodu kol. Tomasza Kłuska

Zwracam się z prośba do kolegów o bezwzględne przestrzeganie wytycznych t.j. znakowanie tuszy odstrzelonego dzika oraz fotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku .

DARZ BÓR

JACEK KUROWSKI

ŁOWCZY KOŁA

Zobowiązania finansowe 2018/2019 – przypomnienie.

Autor: Zbigniew Cabaj

Treść dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż konto

DZIKI SANITARNE W OBWODACH nr 46 , NR 73

Autor: Jacek Kurowski

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM NR 7 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE W SPRAWIE ZARZĄDZENIA ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW W POWIECIE ŁUKOWSKIM INFORMUJE CO NASTĘPUJE

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŁUKOWIE ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

& 1. DZIERŻAWCOM LUB ZARZĄDCOM OBWODÓW ŁOWIECKICH NUMER 33 , 44 , 45 , 46 , 47 , 58 , 59 ,60 , 61 , 71 , 72 , 73, 86 NAKAZUJE SIĘ :

1 PRZEPROWADZENIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW W ILOŚCIACH : W OBWODZIE  ……………………………….

46 DZIEWIĘTNAŚCIE DZIKÓW  ……….

73 SZESNAŚCIE DZIKÓW  ………………..

ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ZYCIE Z DNIEM PODANIA GO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  T.J. Z DNIEM 14 WRZEŚNIA  2018 .

PEŁNY TEKST ROZPORZĄDZENIA DOSTĘPNY JEST W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  ORAZ W URZĘDACH GMIN .

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ROZPORZĄDZENIA ORAZ O ZINTENSYFIKOWANIE POZYSKANIA DZIKÓW WE WSZYSTKICH OBWODACH NASZEGO KOŁA .

ŁOWCZY KOŁA

JACEK KUROWSKI

Szacowanie szkód po nowemu

Autor: Łukasz K

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż począwszy od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

 

 

Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
4. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
5. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
6. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
7. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
8. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
9. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

Prosimy, aby koła łowieckie merytorycznie i technicznie przygotowały się do nowych wymagań w zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Niezbędne również wydaje się poinformowanie przez koła łowieckie właściwych gmin o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.

 

Druk protokołu szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych:
https://www.pzlow.pl/attachments/article/456/Druk%20protoko%C5%82u%20szaczowania%20szk%C3%B3d%20w%20uprawach%20i%20p%C5%82odach%20rolnych.doc

 

 

Źródło: https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/456-wazne-szacowanie-szkod-po-nowemu

Gdzie możemy sprawdzić dokładną pogodę?

Autor: Łukasz K

Dokładną pogodę, która pokrywa się z prognozami możemy odczytać na najbliższe 72 godziny tylko i wyłącznie za pośrednictwem diagramu na stronie www.meteo.pl dostarczanego przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Klikamy na: „PROGNOZA POGODY MODEL UM Siatka: 4km. Długość prognozy 60/72h.”

Następnie na środku strony wybieramy: „Wybierz inną miejscowość”

Gdzie najlepiej wpisać nazwę miejscowości na dole tabeli oraz klikamy opcję „Szukaj” a następnie wybieramy właściwy wariant z listy wtedy wyświetli nam się diagram, który możemy odczytać zgodnie z legendą po bokach strony.

Dzięki temu narzędziu możemy m.in określić czy będzie padało, jaka będzie temperatura, zachmurzenie, ciśnienie, wiatr, czy będzie burza, opad śniegu itp.

 

Pełnia – Wrzesień

Autor: Łukasz K

Dla zainteresowanych Kolegów oraz Koleżanek pełnia w tym miesiącu przypada w dniach 23-26 Września.

 

Zapraszamy gorąco do polowania. Darz Bór!

——–

Szersze szczegóły możemy znaleźć także na dole głównej strony PZŁ w dziale Kalendarz Myśliwski:

https://www.pzlow.pl/index.php/kalendarz-mysliwski

Nowe zasady selekcji – tekst ujednolicony

Autor: Łukasz K

W poniższym linku znajdziemy nowe zasady selekcji – tekst ujednolicony:

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/461-nowe-zasady-selekcji-tekst-ujednolicony-2

Reaktywacja Naszej Strony Internetowej

Autor: w.seruga

Szanowni Koledzy Członkowie Koła

Niniejszym pragnę poinformować, że Zarząd koła na posiedzeniu w dniu 08 września 2018 r. podjął decyzje o reaktywacji Naszej Strony Internetowej.
Na tę decyzję miało wpływ wiele czynników, a najważniejsze z nich to przede wszystkim konieczność stworzenia dobrego kanału komunikacyjnego w kole. W roku ubiegłym PZŁ deklarował możliwość założenia kont wszystkim kołom łowieckim na jednym wspólnym serwerze – jednakże w lipcu br. poinformował koła o braku takiej możliwości w chwili obecnej.

W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o reaktywacji Naszej dotychczasowej strony Internetowej.

W tym miejscu składam podziękowanie kol. Ł. Kałuskiemu za dotychczasowy wkład pracy w to przedsięwzięcie, oraz ( nie ukrywam), ze liczymy na dalszą pomoc w przyszłości.

Strona – podobnie jak poprzednio – składa się z dwóch części :
1/ ogólnodostępna – publiczna,
2/ tylko dla zalogowanych – zarówno artykuły, galerie jak i Forum.

Jednocześnie, w części dla zalogowanych publikować będziemy ( podobnie jak poprzednio ) najistotniejsze relacje z życia koła oraz uchwały Zrzeszenia oraz organów koła, o których mowa w art. 67 Statutu PZŁ.

Zapraszam Kolegów do współtworzenia wpisów, artykułów, galerii zdjęć i wymiany doświadczeń, poglądów i opinii.

Poniżej podaję dane Strony :

1/ Adres Strony : www.wklburzany.com
2/ Adres Forum :  www.wklburzany.com/forum
3/ Dotychczasowe Loginy i Hasła ( zdaniem Administratora) – pozostają bez zmian,
4/ Loginy i hasła nadaje kol. Łukasz Kałuski : <kaluski@wklburzany.com>

—————————
Darz Bór!
Wiesław Seruga
Prezes Zarządu

Kondolencje dla kolegi Krzysztofa Żaka

Autor: w.seruga

Koledze Krzysztofowi Żakowi, jego żonie Dorocie oraz pozostałym członkom rodziny  Kondolencje oraz Wyrazy Współczucia z powodu śmierci jego ojca Henryka, który w wieku 90 lat odszedł z tego Świata – składają Koledzy z Koła .

Pogrzeb Henryka Żaka odbędzie się w sobotę , 2 czerwca 2018 r. o godz. 12,00 w kościele w Sobolewie. Chętni Zainteresowani uczestnictwem w uroczystości pogrzebowej proszeni są o kontakt z J. Kurowskim lub K. Majkiem, którzy organizują udział delegacji z koła. 

Niech spoczywa w spokoju…..

P.S. Krzysztof wyraził zgodę na publikację danych osobowych

wykonanie: MM