04:44
18:27

Ogólnopolska Inwentaryzacja Dzików

Autor: w.seruga

811134_91605337-300x225

Koledzy Myśliwi, członkowie Koła, stażyści,  Kandydaci i Sympatycy Koła

Z uwagi na występującą w kraju sytuacje dotyczącą dzików – poniżej zamieszczamy treść dokumentów, jakie wpłynęły dzisiaj na adres Naszego Koła :

 1. Pismo Ministra Środowiska – http://wklburzany.com/1-pismo-ministra-szyszki-z-27-09-2016r/
 2. Pismo dr Blocha – http://wklburzany.com/2-pismo-dr-blocha-z-28-09-2016r/
 3. Pismo DGLP – http://wklburzany.com/3-pismo-dglp-z-05-10-2016/
 4. Pismo RDLP – http://wklburzany.com/4-rdlp-w-wa-ogolnopolska-inwentaryzacja-dzikow-1/
 5. Komunikat Nr 5 z 2016 r. ZO PZŁ w Warszawie – http://wklburzany.com/5-komunikat-nr-5-2016-zo-pzl-w-wa/
 6. Zarządzenie Nr 9 z 2016 r. – http://wklburzany.com/6-zarzadzenie-nr-9-2016-zg-pzl-z-07-09-2016-r/
 7. Decyzja Nr 498 DGLP – http://wklburzany.com/7-decyzja-nr-498-inwentaryzacja-dzikow-2/
 8. Metodyka inwentaryzacji dzików – http://wklburzany.com/8-metodyka-inwentaryzacji-dzikow/
 9. Komunikat Nr 4 z 2016 r. ZO PZŁ Siedlce – http://wklburzany.com/9-20161013095315661-komunilat-nr-4-z-2016-zo-pzl-siedlce/

Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo prosimy wszystkich o udział w realizacji Inwentaryzacji.

Z ramienia Zarządu Koła – za współpracę z Nadleśnictwami, przeprowadzenie tejże inwentaryzacji oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji odpowiedzialni są :

 1. Obwód nr 46 i 73 – Łowczy Kolega Janusz LEWANDOWSKI,
 2. Obwód nr 475 i 494 Łowczy Terenowy Kol. Jacek KUROWSKI.                                                                             Wszystkich prosimy o pilne nawiązanie kontaktu z w/w Kolegami w celu przeprowadzenia właściwego przebiegu INWENTARYZACJI.                                                                                                                                                  Darz Bór

=============================================================================

Koledzy

Dnia 24.10.2016 r. Łowczy Terenowy Kol. Jacek Kurowski poinformował mnie, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Nadleśnictwa Garwolin dokumentacje sporządzoną na okoliczność przeprowadzenia Inwentaryzacji Dzików w dniu 16 października br.na terenie obwodów Nr 475     i Nr 494. Dokumentacja została uznana za właściwie sporzadzoną i przyjęta przez Kierownictwo Nadleśnictwa Garwolin.

Biorąc powyższe pod uwagę – w imieniu Zarządu Koła składam podziękowanie wszystkim Kolegom, którzy brali udział tak w przygotowaniu jak i przeprowadzeniu przedmiotowej inwentaryzacji. 

Darz Bór

Prezes Wiesław Seruga


wykonanie: MM