04:44
18:27

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w spr. ptasiej grypy

Autor: w.seruga

W załączeniu – Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy.

 

http://wklburzany.com/8-wytyczne-gl-lekwet-w-sprawie-ptasiej-grypy/

Wszystkich członków Koła, Stażystów i Kandydatów proszę o przestrzeganie przedmiotowych Wytycznych.

Kolegów Łowczych, strażników i gospodarzy obwodów proszę o zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Wytycznych.

Prezes Zarządu

Wiesław Seruga


wykonanie: MM