04:44
18:27

PILNE Posiedzenie Zarządu w dniu 05 stycznia 2019 r.

Autor: w.seruga

Dnia 5 stycznia 2019 r. o godz. 14,00 w kwaterze koła w obwodzie  nr 46 odbędzie się posiedzenie Zarządu Koła z udziałem Strażników, Gospodarzy oraz Prowadzących i Organizatorów dodatkowych wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki w styczniu 2019 r. 

Na posiedzenie Zarządu zapraszamy również każdego członka koła, który jest zainteresowany poruszaną problematyką i któremu zależy na dobru Naszego Koła. 

Darz Bór


wykonanie: MM