04:44
18:27

Odwołanie planowanego na 27.09.2020 NWZ

Autor: w.seruga

Niniejszym Zarząd koła zawiadamia, że w wyniku opublikowania przez Zarząd Główny PZŁ w dniu 09 września Uzupełnienia do Komunikatu w sprawie terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych kół łowieckich – w tej sytuacji Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu planowanego na 27.09.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków koła.

O nowym terminie zwołania NWZ – członkowie Koła zostaną powiadomieni.

Poniżej podajemy link do tegoż Komunikatu ZG PZŁ :

https://www.pzlow.pl/30-wrzesnia-mija-termin-zatwierdzania-sprawozdan-finansowych-kol-lowieckich/


wykonanie: MM