04:44
18:27

Wysokość składki PZŁ na 2023 rok

Autor: Zbigniew Cabaj

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł), razem 503 zł;
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł), razem 273 zł;
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł) , razem 158 zł.


wykonanie: MM