04:44
18:27

Obwód Nr 453 ( dawny ) 494

Autor: w.seruga

Z uwagi na fakt, że ( zdaniem administratora strony poprzedniej Naszej strony internetowej przedpolowaniem) poprzednią stronę zaatakowali hakerzy – na razie nie ma możliwości technicznych „odtworzenia” dotychczasowych wpisów.

Dlatego też uruchamiamy stronę dotyczącą „życia obwodu nr 494”.

Jeżeli uda Nam się w przyszłości odtworzyć „historyczne wpisy” – to uczynimy to .

27.11.2016 r.

(więcej…)

Obwód Nr 434 ( dawny 475 )

Autor: w.seruga

Z uwagi na fakt, że ( zdaniem administratora strony przedpolowaniem) poprzednią stronę zaatakowali hakerzy – na razie nie ma możliwości technicznych „odtworzenia” dotychczasowych wpisów.

Dlatego też uruchamiamy stronę dotyczącą „życia obwodu nr 475”.

Jeżeli uda Nam się w przyszłości odtworzyć „historyczne wpisy” – to uczynimy to .

20.11.2016 r.

(więcej…)

Obwód Nr 46

Autor: w.seruga

Najistotniejsze dane dotyczące obwodu Nr 46

Obwód nr 46

Obwód nr 46 „Stoczek Łukowski”

http://wklburzany.com/46/

http://wklburzany.com/obwod-46-2015-r/

Od m. Szyszki drogą przez Aleksandrów, Wnętrzne do Osin, skąd szosą do Kamienia, dalej drogą przez Ksawerynów, Mysłów, Dychawicę, Lisikierz do Ciechomina, z tej miejscowości szosą do skrzyżowania z szosą Stoczek Łukowski-Łuków, którą do Kol. Jamielnik; skąd drogą do m. Szyszki.

Dane dotyczące obwodu

Powiat    Łuków, powierzchnia obwodu :   7402,00 ha  , a w tym Gminy :

Stoczek Łuk.                       3682,00 ha

Wola Mysłowska               3240,16 ha

Stanin                                     441,84 ha

oraz N-ctwo  Łuków             38,00 ha

Strażnikiem łowieckim w obwodzie jest Kol. Radek i Krzysztof , a gospodarzem obwodu Kol. Radek B.

Bliższe informacje dotyczące planu pozyskania zwierzyny łownej w tym obwodzie na sezon 2014 / 2015 – dostępne są tylko dla członków Naszego Koła po zalogowaniu się w dziale „Komunikat Łowczego w sprawie planu pozyskania i stopnia pozyskania zwierzyny łownej w obwodach”.

 GRUDZIEŃ 2014 r. 

Dokarmianie zwierzyny przez Łowczego i stażystę Kol. Darka 

Photo0004-300x225

 

Polowanie indywidualne w 2016 roku 

Dnia 09 stycznia 2016 r. podczas polowania indywidualnego :

Kolega Antoni przy pozyskanej sarnie

20160109_152737-300x225

Kolega Wiesław  przy pozyskanej sarnie.

20160109_161052-300x225

Obwody

Autor: w.seruga

Poniżej podajemy najistotniejsze dane o poszczególnych obwodach

Gospodarka w kole

Autor: administrator

Poniżej publikujemy dane dotyczące gospodarki łowieckiej koła ujęte w Rocznych Sprawozdaniach ŁOW – 1  za poszczególne lata :

Rok gospodarczy 2010/2011 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2011_wersja-elektroniczna-1.pdf

Rok gospodarczy 2011/2012 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2012_wersja-elektroniczna.pd

Rok gospodarczy 2012/2013 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2013_wersja-elektroniczna.pdf

Rok gospodarczy 2013/2014 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2014_wersja-elektroniczna.pdf

Rok gospodarczy 2014/2015 :

http://wklburzany.com/wp-content/uploads/2018/01/Low1-2015_wersja-elektroniczna.pdf

oraz Informacje Zarządu Koła w sprawie powołania Gospodarzy i Strażników w poszczególnych obwodach Koła : 

Na podstawie podjętych Uchwał Zarządu Koła – w niżej wymienionych obwodach na Gospodarzy i Strażników powołani zostali :

  1. Obwód Nr 46   – Strażnik kol. Krzysztof M.i Radosław B.
  2.                               – Gospodarz kol. Radosław B.,
  3. Obwód Nr 73   – Strażnik kol. Sławomir K.,
  4.                                – Gospodarz kol. Janusz W. ,
  5. Obwód Nr 475   – Strażnik kol. Andrzej W.,
  6.                                 – Gospodarz kol. Andrzej R.,
  7. Obwód Nr 494   – Strażnik kol. Ryszard K.,
  8.                                 – Gospodarz kol. Grzegorz M.,

Trofea

Autor: administrator

W tym miejscu prezentowane będą trofea zdobyte przez naszych kolegów myśliwych.

Czekamy na przesyłanie przez Kolegów swoich trofeów.

Ochrona upraw rolnych

Autor: administrator

Strona w trakcie opracowywania.


wykonanie: MM