07:28
15:22

Historia

Autor: administrator

Historia Warszawskiego Koła Łowieckiego „Burzany” sięga 1947 roku……

Czekamy na opracowania Naszych Kolegów.

A poniżej kilka najistotniejszych informacji.

Obecnie koło liczy 63 członków oraz staż odbywa 4 osoby

W skład Zarządu Koła aktualnie wchodzą następujący koledzy:

1. W. Seruga – Prezes,

2. K. Majek – Łowczy,

3. S. Korczak  Łowczy

4. Z. Cabaj – Skarbnik,

5. A. Stanisławek – Sekretarz.

6. R.  Budner – członek Zarządu,

7. J. Wilkoszewski  – członek Zarządu,

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :

1. Z. Goliszek  – jako Przewodniczący

2. A. Borkowski – członek Komisji,

3. P. Kuźniar – członek Komisji,

4. P. Osiński – członek Komisji,

5. A. Rosa – członek Komisji.

Koło posiada 4 obwody łowieckie o łącznej powierzchni 24536 ha, w tym dwa obwody w powiecie garwolińskim i dwa w powiecie łukowskim.

W przeważającej większości, tj 82% ich ogólnej powierzchni stanowią pola uprawne. Powierzchnia lasów zajmuje tylko 4312 ha.

Rezultatem działalności Koła jest występowanie na naszych łowiskach, szczególnie w lasach, gatunków zwierząt łownych, jak jelenie, sarny, dziki, zające, lisy i borsuki oraz ptaków: bażanty, kuropatwy i kaczki. Byłoby pod tym względem korzystniej, gdyby nie plaga szerzącego się kłusownictwa, jak też płoszenie zwierząt przez penetrujących lasy turystów i okoliczna ludność.
Członkowie Koła starają się aby w łowiskach w miesiącach zimowych była wystarczającą ilość karmy w urządzeniach łowieckich, a ponadto uprawiane są poletka żerowo-zgryzowe, co w znacznym stopniu obniża szkody łowiecki w lasach i na polach wchodzących w areał Koła. Pomimo prowadzenia takiej działalności gospodarczej nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć się przed szkodami łowieckim wyrządzanymi rolnikom przez zwierzynę grubą.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kolegów myśliwych w pracach społecznych przy budowie urządzeń łowieckich, zabezpieczeniu pól przed szkodami oraz dokarmianiu zwierzyny, można w każdym roku zwiększać wydatki na zagospodarowanie łowisk i zakup karmy dla zwierzyny. Członkowie Koła „BURZANY” dostarczają w okresie zimowym także paszę ze swoich gospodarstw rolnych oraz z zaprzyjaźnionych młynów, piekarni , itp. Wynikiem tej działalności zwierzęta mają zapewnioną karmę.


wykonanie: MM