06:03
16:40

Historia

Autor: administrator

Historia Warszawskiego Koła Łowieckiego „Burzany” sięga 1947 roku……

 

Czekamy na opracowania Naszych Kolegów.

A poniżej kilka najistotniejszych informacji.

 

Obecnie koło liczy 48 członków, w tym 44 członków macierzystych oraz 4 członków niemacierzystych.

W skład Zarządu Koła aktualnie wchodzą następujący koledzy:

1. Wiesław Seruga – Prezes,

2. Jacek Kurowski – Łowczy,

3. Zbigniew Cabaj – Skarbnik,

4. Antoni Stanisławek – Sekretarz.

5. Radosław Budner – członek Zarządu,

6. Sławomir Korczak  – członek Zarządu,

7. Jacek Wilkoszewski  – członek Zarządu,

 

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :

1. Andrzej Bień – jako Przewodniczący

2. Andrzej Wieczorek – członek Komisji,

3. Tomasz Lodowski – członek Komisji.

 

Koło posiada 4 obwody łowieckie o łącznej powierzchni 24536 ha, w tym dwa obwody w powiecie garwolińskim i dwa w powiecie łukowskim.

W przeważającej większości, tj 82% ich ogólnej powierzchni stanowią pola uprawne. Powierzchnia lasów zajmuje tylko 4312 ha.

 

Rezultatem działalności Koła jest występowanie na naszych łowiskach, szczególnie w lasach, gatunków zwierząt łownych, jak jelenie, sarny, dziki, zające, lisy i borsuki oraz ptaków: bażanty, kuropatwy i kaczki. Byłoby pod tym względem korzystniej, gdyby nie plaga szerzącego się kłusownictwa, jak też płoszenie zwierząt przez penetrujących lasy turystów i okoliczna ludność.
Członkowie Koła starają się aby w łowiskach w miesiącach zimowych była wystarczającą ilość karmy w urządzeniach łowieckich, a ponadto uprawiane są poletka żerowo-zgryzowe, co w znacznym stopniu obniża szkody łowiecki w lasach i na polach wchodzących w areał Koła. Pomimo prowadzenia takiej działalności gospodarczej nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć się przed szkodami łowieckim wyrządzanymi rolnikom przez zwierzynę grubą.

 

Dzięki dużemu zaangażowaniu kolegów myśliwych w pracach społecznych przy budowie urządzeń łowieckich, zabezpieczeniu pól przed szkodami oraz dokarmianiu zwierzyny, można w każdym roku zwiększać wydatki na zagospodarowanie łowisk i zakup karmy dla zwierzyny. Członkowie Koła „BURZANY” dostarczają w okresie zimowym także paszę ze swoich gospodarstw rolnych oraz z zaprzyjaźnionych młynów, piekarni , itp. Wynikiem tej działalności zwierzęta mają zapewnioną karmę.

 


wykonanie: MM